Általános szerződési feltételek – megtanuloknemetul.hu

Név:  Orbán Tamás egyéni vállalkozó
Székhely: 1171, Budapest, Réti csík utca 7/5
Cégjegyzékszám: -
Adószám: 66547105-2-42
Telefonszám: +36306115951
E-mail: info@megtanuloknemetul.hu

Név:  Language Mix Kft.
Székhely: 1171, Budapest, Réti csík utca 7/5
Cégjegyzékszám: 01-09-388096
Adószám: 27196863-1-42
Telefonszám: +36306115951
E-mail: info@megtanuloknemetul.hu

1.1 Termékhasználat
A megtanuloknemetul.hu weboldal a regisztrációt követően ingyenesen elérhetővé teszi a promóciókban vagy a weboldalon kommunikált leckéket. Kivételt képez ez alól az oldalon lévő valamennyi egyéb a nyelvoktató szoftverrel (továbbiakban mint termék) kapcsolatos anyag.
A felhasználó a regisztrációval elismeri a termék felhasználási feltételeit és tudomásul veszi, hogy  arra és a későbbi fizetett anyagokban is csak felhasználási és nem tulajdoni jogot vásárol. Az oldal tulajdonos sem időben sem használatában nem korlátozza a felhasználót mindaddig míg a rendszert rendeltetésszerűen használja. A rendeltetésszerű használatba beletartozik, hogy a terméket egy időben egy gépen használja és annak belépési adatait kizárólag saját felhasználásra használja és azt másik félnek tovább nem adja.

A felhasználó a rendszert az általa megadott jelszóval használhatja. Egy felhasználónak egy időben csak egy jelszava lehet. Egy jelszóval egy időben csak egy kapcsolat létesíthető a rendszerrel. Nem ide értendőek azok a korlátozások melyet az üzemeltető az egyes tananyagok mint csomagok elkülönítésére használ és ezen korlátozásokat vagy azoknak a feloldásának lehetőségét minden esetben csomagban és liszensz díjban határozza meg. A liszenszdíj megfizetése után a csomag korlátozást az üzemeltető 14 napon belül feloldja.

A regisztráló továbbá tudomásul veszi, hogy a termék használatához aktív internet kapcsolatra van szükség. Az internet kapcsolatot mind a promóciókban megjelenő ingyenes használathoz valamint a továbbiakban fizetős csomagok eléréséhez is az internet elérést a regisztrált felhasználónak kell biztosítania.

A szolgáltató a rendszer szolgáltatásait minden hónapban legalább 98 %-os rendelkezésre állási idővel nyújtja. A rendelkezésre állási időn belül a szolgáltató jogosult a rendszer honlapján legalább 48 órával előbb tett bejelentés alapján a rendszer vagy a rendszer szolgáltatásainak karbantartási illetve fejlesztési célú szüneteltetésére, havonta maximum 12 óra időtartamban. Nem minősül a szolgáltatás hibájának az, ha a szolgáltatás egyes felhasználók számára a szolgáltatón kívül álló ok (például az internetszolgáltatás kiesése) miatt nem elérhető.

1.2 Adatvédelem
A megtanuloknemetul.hu oldal és a hozzá kapcsolt nyelvoktató szoftver valamint annak tulajdonosai és fejlesztői mindent elkövettek, hogy az ügyfelek adatait bizalmasan és az adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeljék. A regisztrációt követően a bekért adatokat kizárólag a regisztrált felhasználókkal folytatott kommunikációhoz, promóciók vagy akciók közléséhez és rendszerüzenetekhez, valamint a termék minőségének javításához használja.
Amennyiben a termék fizetős szolgáltatásaihoz kíván egy regisztrált felhasználó hozzáférni úgy a rendszer további személyes adatokat kérhet, mely kizárólag a számlázási és beazonosítási procedúrát könnyíti meg. Ezen plusz adatok is védelmet élveznek és az 1992. évi LIII. törvény betartása mellett kezelendőek így azokat a megtanuloknemetul.hu adatkezelő ennek tükrében kezeli, tehát nem adja el és azokat nem adja bérbe.

Figyelmeztetjük továbbá, hogy a belső levelezésben ne küldjön semmiféle magán jellegű adatot, mert a terméknek megvannak erre a külön csatornái vagy a hivatalos levelezési címe az info@megtanuloknemetul.hu. Az oldal üzemeltetői és a termék az Ön hibájából vagy az Ön által kikerült információkból eredő vagy annak nyilvánosságra kerüléséből fakadó kellemetlenségekért vagy anyagi károkért minden felelősséget kizár.Az termék az oldalain nem használ úgynevezett „cookie”-kat az ügyfelek vagy a felhasználók beazonosítására így az új adatvédelmi törvény szerint nem köteles figyelmeztetni az oldalain ennek használatára. A beazonosítási procedúrát kizárólag a regisztráció során megadott paraméterek alapján végzi és azt csak és kizárólag a böngészőablak nyitva maradásáig session-ben tárolja.

1.3 Szerzői jogok
Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint a honlapon található mindennemű tartalom a szerzői jog védelmében részesül. Ide tartozik tehát az oldal ill. a termék mindennemű szöveges tartalmú anyaga beleértve a lecke leírásokat a feladatsorok szerkezeti és annak grafikus és mozgóképes anyagai is. Ide tartoznak a promócióban meghirdetett ingyenes anyagok is, hiszen azoknak a tanulási célzattal való felhasználására vonatkozik az oldal keretein belül és nem annak bárminemű tovább  publikálására vagy engedély nélküli felhasználására.

A megtanuloknemetul.hu oldalon található anyagok terméken kívüli felhasználása tehát minden esetben engedélyköteles. Az oldal adatainak, szerzői műveinek illetéktelen felhasználása jogdíj megfizetésére kötelezi a felhasználót mely akár visszamenőleg is követelhető. A jogdíj mértéke függ az illetéktelenül felhasznált tartalomtól de minimum 200 000.- forint +Áfa összegű minimumban megállapított. Az oldal üzemeltető és vagy tulajdonos illetéktelen felhasználás esetén akár kártérítést is kérhet és azt jogi úton érvényesítheti.

1.4 Garancia
A felhasználó a megtanuloknemetul.hu termék fizetős szolgáltatásának aktiválásától számított 100 naptári napon belül élhet az oldalról vásárolt csomagtól elállási jogával, amenyiben nem havidíjas előfizetést vásárolt. (A havidíjas előfizetés bármikor lemondható, emondás esetén a tárgyhónap díja nem jár vissza, a leckék a fordulónapig állnak rendelkezésre.)  A 100 napos pénzvisszafizetés nem a kötelezően törvényben előírt hanem a termék által hivatalosan kommunikált és kiterjesztett garancia. Amennyiben tehát a megvásárlást követő 100. napon belül jelzi az elállási szándékát e-mailben (info@megtanuloknemetul.hu), úgy az e-mail beérkezésétől számított 14 naptári napon belül, úgy a megtanuloknemetul.hu visszafizeti a vásárolt csomag ellenértékének 100%-át a vásárló által jelzett módon.

A megtanuloknemetul.hu elérhetőségi garanciát vállal, hogy a fizetés után a tartalmakat minimum 3 évig elérhetővé teszi. Amennyiben az oldal címe megváltozna arról a regisztrált felhasználókat levélben vagy rendszerüzenetben értesíti. Az elérhetőségi garancia természetesen a szolgáltatói szerver oldalról érvényes és nem tartozik bele azon hibából fakadó elérés mely az ön részéröl akadályozza meg a szoftver használatát. (pl.: nem rendelkezik internet kapcsolattal vagy az Ön saját internet szolgáltatója nem teszi hálózatából elérhetővé a tanulóoldalt!)

1.5 Termékdíjak
A megtanuloknemetul.hu nyelvoktató termék csomagjainak liszenszdíja minden esetben az aktív kampányokban kommunikált összegben meghatározott. A felhasználó vagy a már megvásárolt csomaggal rendelkező sem előre sem visszamenőleg egy másik akár kedvezményesebb promócióban kitűzött ár miatt kártérítéssel nem élhet. A díjfizetés részletes feltételeit a mindenkori aktív kampányban meghatározott módokban kommunikáljuk és annak feltételeit a regisztráció időtartamához kötjük.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.6 Ismétlődő fizetés
A megtanuloknemetul.hu szolgáltatásai havi díjfizetés mellett is igénybe vehetőek.
A havi előfizetés csak bankkártyás fizetéssel történhet. A havi díjat a bank miden hónapban automatikusan vonja le a felhasználó számlájáról egészen az előfizetés lemondásáig. Az előfizetés bármikor lemondható a tanulóoldalon az Előfizetés kezelése menüpontban, illetve később bármikor újraindtható egy újbóli megrendeléssel.
Amennyiben a rendszer a fordulónapon nem tudja levonni az előfizetési díjat 3 ill. 7 nap múlva újra próbálkozik. Amennyiben mindkét alkalommal sikertelen a fizetés, az előfizetés megszűnik.
Lemondás esetén a tárgyhónap díja nem jár vissza, a leckék a fordulónapig állnak rendelkezésre. (Példa: Ha a felhasználó május 18-án rendel, akkor minden hónap 18. lesz a fordulónap, a bank minden hónap 18-án vonja le az előfizetési díjat a felhasználó számlájáról. Ebben az esetben, ha az előfizetési díjat bármely rákövetkező hónap 17-én 23:59-ig lemondja a felhasználó, akkor 18-án megszűnik az előfizetése, a bank nem von le több előfizetési díjat. Amennyiben - ennél a példánál maradva - 10-én mondja le a felhasználó az előfizetést, úgy a maradék 7 napra az előfizetés törtrésze nem ját vissza, de a leckéket használhatja 18-ig.)

A vásárló által kapott bankszámlakivonatokon a Barion Payment Zrt. fog szerepelni, mint elfogadóhely.

1.7 A szerződés időtartalma
A jelen szerződés akkor jön létre és lép hatályba, amikor a felhasználó regisztrációja alapján a
szolgáltató megküldi a felhasználó részére a visszaigazoló levelet.

Amennyiben a felhasználó csomagot vásárol és nem a havidíjas előfizetésünket veszi igénybe, a regisztrált fél a 100 napos garancia napjáig indokolás nélkül jogosult a szerződés rendes felmondására. A rendes felmondás a felmondás közlését követő hónap végre szól.

1.8 Értesítések
A jelen szerződés szerint szükséges vagy megadható minden értesítésnek és közleménynek vagy papíralapú postai küldemény, vagy telefax, vagy elektronikus levél (e-mail) vagy a rendszer erre szolgáló mezőiben tett elektronikus nyilatkozat útján kell történnie, magyar nyelven.

A rendszer erre szolgáló mezőiben tett elektronikus nyilatkozatokat a felek a rendszer által előírt olvasás visszaigazolással tekintik a címzetthez kézbesítettnek.

1.9 Egyéb rendelkezések
Nem minősül szerződésmódosításnak ha az oldal bármely felhasználója nem él az általános szerződési feltételekben foglalt valamely jogával.

A 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységet nem folytatunk. A megvásárolható csomagok nyelvoktató szoftvereknek minősülnek.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabályai vonatkoznak.

Fontos továbbá a A 17/1999. (II. 5.) korm. rendelet alapján a távollevők között kötött szerződéskötés ide vonatkozó rendelete.
    
Budapest, 2015 október 30.
megtanuloknemetul.hu