A Komolyan gondolom csomag 75 leckéjében elmélyítjük az alapokat és megtanulunk több mint 700 új szót. Az egyszerűbb mondatok alkotása mellett, elsajátítod a legfontosabb szerkezeteket, melyek a komolyabb mondatok és az összefüggő beszéd alappillérei. Részletek a videóban!

A csomag árát önállóan és a többi csomaggal kombinálva a Megrendelem oldalunkon találod.

NÉZD MEG A RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉKET!

26-100. lecke: Komolyan gondolom csomag

26. Tárgyeset 
27. Étkezés: élelmiszerek 
28. Étkezés: kérdések, válaszok 
29. Fontos szavak, kifejezések 
30. Részes eset 
31. Étteremben: ételek 
32. Étteremben: szituáció 
33. Birtokos eset 
34. A 4 eset összefoglalása 
35. Számok 20 felett 
36. Az óra / Wie viel? 
37. Összefoglalás, Teszt 3. 

38. Fontos szavak, kifejezések 
39. Igekötős igék - elválós 
40. Igekötős igék - nem elválós 
41. Igekötős igék összefoglalása 
42. Bevásárlás: szókincs 
43. Bevásárlás: szituáció 
44. Személyes névmás - tárgyeset 
45. Személyes névmás - részes eset 
46. Személyes névmás - birtokos eset 
47. Személyes névmás - birtokos eset ragozása 
48. Személyes névmás összefoglalása 
49. Összefoglalás, Teszt 4. 

50. Nagy szókincsteszt 1. 

51. Fontos szavak, kifejezések 
52. Módbeli segédigék - können, dürfen, mögen (möchten) 
53. Módbeli segédigék - müssen, sollen, wollen 
54. Módbeli segédigék összefoglalása 
55. Az orvosnál: testrészek 
56. Az orvosnál: szókincs 
57. Az orvosnál: szituáció 
58. Fontos szavak kifejezések 
59. Névmás - főnév sorrend 
60. Összefoglalás, Teszt 5.

61. Fontos szavak, kifejezések 
62. A lakásban: Bútorok 
63. Két esettel álló elöljárók (D) 
64. Két esettel álló elöljárók (A) 
65. Két esettel álló elöljárók összefoglalása 
66. A lakásban: szókincs 
67. A lakásban: kérdések, válaszok 
68. Elöljárószavak tárgyesettel 
69. Elöljárószavak részes esettel 
70. Elöljárószavak összefoglalás 
71. Fontos szavak, kifejezések 
72. Dieser, diese, dieses, es gibt 
73. Összefoglalás, Teszt 6. 

74. Fontos szavak, kifejezések 
75. Szabadidő: szókincs 
76. Múlt idő / Perfekt: elmélet, gyakorlás 20 habenessel 
77. Múlt idő / Perfekt: gyakorlás 10 seinossal 
78. Még 20 ige múlt ideje 
79. Múlt idő / Perfekt alapok összefoglása / vegyes igék 
80. Szabadidő: szókincs 
81. Szabadidő: kérdések, válaszok / Wie oft
82. Múlt idő / Perfekt: igekötős igék - elválós 
83. Múlt idő / Perfekt: igekötős igék - nem elválós 
84. Múlt idő / Perfekt: teljes összefoglalás 
85. Fontos szavak, kifejezések 
86. Összefoglalás, Teszt 7. 

87. Fontos szavak, kifejezések 
88. Időhatározók: dátum, nap, napszak 
89. Időhatározók: hetek, hónapok, évszakok 
90. Időhatározók tárgyesettel 
91. Időhatározók: elöljárószavak (A) 
92. Időhatározók: elöljárószavak (D) 
93. Napirend: szókincs 
94. Napirend: kérdések, válaszok 
95. Sorszámnevek / Hányadika? Hányadikán
96. Az általános alany: man 
97. Fontos szavak, kifejezések 
98. Kérdőszavak összefoglalása 
99. Összefoglalás, Teszt 8. 

100. Nagy szókincsteszt 2.