Az első 25 lecke regisztráció után mindenki számára ingyenesen hozzáférhető. Ezekben megismerheted a német nyelv logikáját, a kiejtést, mondatokat, kérdéseket tudsz majd megfogalmazni, képes leszel bemutatkozni és a családodról mesélni. Részletek a videóban!

Regisztrálj és próbáld ki azonnal az első 25 ingyenes leckét!

NÉZD MEG A RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉKET!

 

1-25. lecke: Az alapok


1. Hangtan - ABC - kiejtés - kettős magánhangzók 
2. Szófajok: Főnév - Ige - Személyes névmás - Elöljárószó 
3. Fontos szavak / Tippek a szótanuláshoz 
4. Igeragozás 
5. Igeragozás - t,d,n,ß 
6. Szórend 
7. Kiemelés 
8. Tőhangváltás - Brechung 
9. Tőhangváltás - Umlaut 
10. haben, sein ragozása 
11. Összefoglalás, Teszt 1. 

12. Köszönés, wie gehts? 
13. Bemutatkozás 
14. Számok 1-20 
15. Kérdőmondatok - eldöntendő 
16. Kérdőmondatok - kiegészítendő 
17. Kérdés összefoglalás 
18. Alap tulajdonságok 
19. ein, eine, kein, keine 
20. Birtokos névmás: mein, dein, Ihr 
21. Család 
22. Családtagok: kérdések, válaszok 
23. Tagadás 
24. Problémás igék, kifejezések 
25. Összefoglalás, Teszt 2.